Jan Mühlfeit - Odemkněte svůj potenciál

Nenechte se chytit do bludného kruhu neustálého opravování slabých stránek vašich zaměstnanců

Zaměřování se pouze na slabé stránky vašich zaměstnanců může vaši společnost táhnout ke dnu, naopak správná identifikace a podpora jejích silných stránek ji může pozvednout více než kdy jindy.

Když se roku 2000 Jan Mühlfeit stal ředitelem  Microsoftu pro střední a východní Evropu, všiml si znepokojivé tendence: management se snažil zlepšit výkon tím, že se důrazně zaměřil na nápravu slabých míst zaměstnanců, nikdo z toho však nebyl nadšený.

„Řekli bychom: zde jsou čtyři slabé stránky. Vraťte se za rok a ukážeme vám další čtyři slabiny, na kterých byste mohli pracovat,“ řekl Mühlfeit na přednášce 8. května v klubu MIT Sloan Technology a European Business Club. „Není divu, že se tým žádným způsobem nelepšil.“

Rozhodl se zaujmout nový přístup a místo toho začal soustředit a podporovat týmové silné stránky. Rozdíl byl okamžitý a bezprostřední: region jeho působení dosáhl vrcholu světového žebříčku Microsoft, na němž zůstal další příští čtyři roky.

Mühlfeit, který se stal Presidentem společnosti Microsoft pro Evropu a nyní trénuje sportovce, vedoucí pracovníky, děti a mnoho dalších lidí po celém světě, uvedl, že výsledek byl přímým důsledkem uplatňování filozofie, již označil za „pozitivní leadership“. Tento přístup přibližuje v jeho knize „Pozitivní leader: Jak energie a štěstí pohánějí špičkové týmy na cestě k úspěchu.“

Aby se člověk stal pozitivním leaderem, uvádí Mühlfeit, musí manažer nejprve rozumět sobě a svým silným stránkám. Získaný vhled následně využije ke schopnosti identifikovat a kultivovat talenty ostatních lidí. To umožní mezi kolegy mnohem snazší vytváření synergie vycházející z jejich silných stránek, a přitom podporující jejich slabiny jinými.. 

Lidé dělají čtyři zásadní chyby, které si vštěpují již v mladém věku a které vytvářejí překážky pro realizaci svého potenciálu:

  • Zaměřují se na své slabé stránky místo těch silných
  • Plánují „jaký“ je jejich cíl a „jak“ jej dosáhnout namísto „proč“ jej dosáhnout
  • Snaží se ovlivnit čas místo energie
  • Příliš se soustředí na to, jak dosáhnout úspěchu, místo toho, aby byli šťastní na cestě za ním

Spíše než kritika, což je první přístup, který se projevuje ve většině světových vzdělávacích systémů soustřeďujících se ve velké míře na slabiny žáků a pokusy o jejich odstranění, doporučuje systém pozitivního posilování a následně konstruktivní kritiku. „To pomáhá zklidnit vliv dvou faktorů – času a strachu, které omezují špičkový výkon, a umožňuje tak osobě pracovat právě v tom jedinečném okamžiku,“ řekl Mühlfeit.

Takto mohou manažeři pomáhat lidem vstoupit do toho, co Mühlfeit nazval „flow“ – tedy stav, ve kterém se jejich vrozené nadání spojuje s výzvami, jimž čelí, aby dosáhli svého plného potenciálu. „Pokud jste schopni odemknout své talenty, dostanete se do ,flow‘ a budete se učit mnohem rychleji, a totéž platí i pro organizaci,“ řekl.

Překlad anglického originálního článku z MIT: http://mitsloan.mit.edu/newsro...

Jan Mühlfeit

Sdílet článek