Blog - Pozitivní leader

Pozitivní leader

Pred niekoľkými dňami som úplnou náhodou natrafila na YouTube na výbornú prednášku, ktorá odznela v Bratislave v máji tohto roku na jednej konferencii. Bola to prednáška Jana Mühlfeita, globálneho stratéga, kouča, mentora a bývalého prezidenta Microsoft Corporation pre Európu, ktorá ma osobne veľmi zaujala. V prednáške hneď v úvode spomínal knihu, ktorá bola v Amazone dvakrát vyhlásená za najpredávanejšiu knihu. Išlo o knihu Pozitivní leader (vydaná v češtine), ktorú autor napísal v spolupráci s Melinou Costi. Knihu sa mi podarilo kúpiť a chcem sa s vami podeliť o jej krátky obsah. Hlavnou myšlienkou knihy je, ako byť úspešný (ako leader) vďaka svojím silným stránkam.

Na úvod by som hádam začala reakciou na knihu viceprezidenta spoločnosti Microsoft, Orlanda Ayala, s ktorou sa stotožňujem: „Inšpiratívne a strhujúce myšlienky, ktoré možno ľahko aplikovať v praxi. Vďaka svojmu úprimnému prístupu dokáže Jan ukázať leadrom, ako využiť pozitívne myslenie k čo najlepším výsledkom ako u seba, tak u ostatných. Naučíte sa hodnotné veci o silných stránkach, cieľoch, práci s energiami a o šťastí…“

Kniha je rozdelená do štyroch častí, ktoré podrobne rozoberajú celú stratégiu prístupu autora k úspechu pomocou tzv. modelu 4M.

Úvod knihy, je zameraný na predstavenie myšlienky pozitívneho leadershipu. V jeho prístupe cesta leadra k úspechu nespočíva v snahe o nápravu slabých stránok, ale využívania tých silných. Vypracoval model pozitívneho leadershipu tzv. 4M pozitívneho leadershipu.

  1. M: my – silné stránky nášho KTO;
  2. M: misia/vízia – osobná misia nášho PREČO;
  3. M: metódy – riadenie energie nášho AKO;
  4. M: miesto – úspech versus šťastie, naše KDE.

Pokračovat ve čtení: https://www.casopiskvalita.eu/...

Jan Mühlfeit

Sdílet článek