Blog - Nejste úspěšní? Možná děláte jednu ze čtyř zásadních chyb!

Nejste úspěšní? Možná děláte jednu ze čtyř zásadních chyb!

Během své 22leté kariéry v globální ekonomice jsem měl možnost pracovat a učit se od těch nejlepších v různých oborech a vypozoroval jsem, že často se jedná o čtyři chyby, které podrobně popisuji ve své knize Pozitivní leader.

Změňte směr. Zaměřte se na silné stránky

Pokud žák ve škole vyniká v analytických předmětech, ale je slabší v těch humanitních, je nucen, aby investoval čas a energii do studia těch humanitních. Na analytické předměty mu tak nezbývá čas a stává se tak průměrným a nenaplněným – vše proto, že byl nucen se zaměřit na své slabé stránky místo silných. Myslím, že bychom určitě měli pracovat na našich slabinách, ale rozhodně ne na úkor toho, že přestaneme pracovat na těch věcech, ve kterých jsme jedineční, vynikáme v nich a které nás naplňují. 

Objevte svou osobní jedinečnost

Práce s osobní jedinečností je naprosto zásadní a velice užitečná. Je úzce spojena s emoční vazbou, inspirací a „odpověď“ musí přijít ze srdce. Mnoho lidí se tak dlouho zapomínalo ptát na osobní jedinečnost, až se stalo, že na tuto otázku neumí jednoduše odpovědět. Pro mnoho lidí není jednoduché odpovědět, proč se rozhodli určitým způsobem a ne jiným. Jakkoli to může být složité, otázka na osobní jedinečnost je nezbytnou otázkou a je třeba ji pokládat, protože odpověď na ni je úzce spojena s osobním štěstím a naplněním.

Zeptejte se srdce

Hmatatelné a krátkodobé úspěchy ve formě peněžní odměny nám z dlouhodobého hlediska uspokojení nepřinesou. Je samozřejmé, že všichni potřebujeme plat, ale neměli bychom se zaměřovat pouze na jeho získání. Pokud poslechneme vlastní srdce, naděje a sny, peníze přijdou automaticky. Jeden z mých nejoblíbenějších citátů je: „Ne všichni snílci jsou úspěšní, ale všichni úspěšní jsou snílci.“

Pracujte s energií

Mnoho odborníků reaguje na zvýšení množství práce tím, že začne pracovat více hodin denně, což se jich nevyhnutelně dotkne fyzicky, mentálně, ale i emocionálně. To vede ke snížení pozitivní vazby k práci a nízkému pracovnímu uspokojení. Na rozdíl od času, který je omezený, energie je obnovitelná. V lidském těle energii čerpáme ze čtyř zdrojů: z těla, mysli, duše a emocí. V každém z nich může být energie systematicky rozšiřována a pravidelně obnovována. Je třeba, aby se každý zamyslel, jak u sebe obnovovat energie na každém ze čtyř zdrojů, a záměrně a cíleně na tom pracoval. 

Moje kniha by měla pomoci všem, kteří chtějí využít lidský potenciál svůj i ostatních lidí. Zaměřit se na silné stránky místo slabých, ptát se a odpovídat si na otázky osobní jedinečnosti předtím, než začneme plánovat, zaměřit se na práci s energií místo práci s časem a poslouchat hlas srdce. Je to návod na to, jak prožít šťastný a úspěšný život.

https://www.flowee.cz/esprit/v...Jan Mühlfeit

Sdílet článek