Blog - Filosofie úspěchu podle Jana Mühlfeita

Filosofie úspěchu podle Jana Mühlfeita

Často se mluví o návodu na úspěch, o budování společnosti, ale už se zapomíná na seberealizaci. Chceme ukázat úspěch a sílu ostatním, ačkoli často zapomínáme na naplnění a vnitřní uspokojení. Proč vrcholoví manažeři, nejúspěšnější a nejbohatší podnikatelé ve svých oborech končí a vrhají se na jiné činnosti? Spousta movitých lidí, dalo by se říci úspěšných, začíná učit, rozvinovat zelené projekty a mnoho dalšího. Co může o tomto tématu říci bývalý president Microsoftu pro Evropu a nyní buditel lidského, zejména poté dětského, potenciálu, Jan Mühlfeit?

„Úspěch je velmi důležitý, ale musíte milovat tu činnost.“

„Možná bych spíše začal tím, že je třeba rozlišovat mezi motivací a inspirací,“ začíná odpověď na otázku, jak je úspěch vnímán, „motivace, ta je o úspěchu, o věcech, jako je plat, trofeje, medaile u sportovců, úspěšné koncerty a další. Problém s motivací je ten, že působí pouze krátkodobě a není schopna vytvořit dost silnou emoční vazbu. Zatímco inspirace, to je v podstatě ‚proč‘ danou věc dělám. Dalo by se říci, že je to otázka o samém smyslu života.“

„Vlastně až když si podá ruku láska k tomu, co člověk dělá a cesta po cílových položkách, tak se propojí úspěch na jedné straně a štěstí na druhé. To si myslím, že je důležité, jelikož úspěch sám o sobě nemusí dávat natolik silnou zpětnou vazbu, aby byla naplňující.“

Pokračovat ve čtení

Jan Mühlfeit

Sdílet článek