Události - Jak vést dítě ke štěstí a úspěchu (aneb rodič jako pozitivní kouč)

Průběh kurzu

Worshop je rozdělen na 4 tématické bloky.

 • První část je věnována teorii talentů a silných stránek, osobnímu rozvoji, inspiraci a motivaci nejen v cestě vlastního sebepoznání, ale také v rozvoji našich dětí.
 • Druhá část demostruje modelové situace v koučinku, se zaměřením na klíčové situace například v rozhodování jakou střední/vysokou školu zvolit, jak se vyrovnat se špatnou známkou nebo prohraným zápasem, jak být nejen motivovaní, ale především inspirovaní a zamilovat si činnosti, kterým se věnujeme apod.
 • Třetí část je zaměřena na tzv. inspirativní koučování, fungování našeho mozku a FLOW (stav přítomného okamžiku, kdy podáváme nejlepší výkony).
 • Závěrečná část se opět věnuje praktickým příkladům, otevřené diskuzi a Q&A.

Pro koho je seminář určen

Workshop Jak vést dítě ke štěstí a úspěchu aneb Rodič jako pozitivní kouč je určen primárně pro rodiče, kteří se zajímají o rozvoj potenciálu, koučink a pozitivní přístup, pomocí kterého nejen motivovat, ale také inspirovat děti. Workshopu se mohou zúčastnit ale i učitelé nebo budoucí rodiče, kteří se chtějí o této problematice dozvědět více.


Zaregistrujte se na kurz hned teď

NÁZEV

Jak vést dítě ke štěstí a úspěchu (aneb rodič jako pozitivní kouč)

DATUM 28.3.2019
ČAS 9:00-13:00
MÍSTO Etnosvět, Legerova 40, Praha 2
KAPACITA zbývá 9 míst
Počet
1 osoba
cena 2900 Kč bez DPH
3509 Kč s DPH

Kontaktní údaje objednavatele

Závazné podmínky účasti na kurzu a informace o zpracování osobních údajů

 1. Přihlásit se můžete kliknutím na ikonu „Objednat kurz“ umístěné u každého jednotlivého kurzu. Nezapomeňte prosím vyplnit všechny údaje na objednávkovém formuláři.
 2. Přihláška je platná a závazná po zaplacení kurzovného na náš bankovní účet. Výše kurzovného je uvedena u každého jednotlivého kurzu. Pokyny pro platbu obdržíte e-mailem po obdržení online přihlášky.
 3. Kurzovné (celou částku) je nezbytné uhradit nejpozději do 14 dnů od odeslání on-line přihlášky, jinak se přihláška ruší a je považována za neodeslanou. Částka kurzovného se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na náš bankovní účet. Po telefonické dohodě s organizátorem je možné termín a způsob úhrady upravit.
 4. Přejete-li si potvrdit, že Vaše platba přišla úspěšně na náš účet, napište nám to prosím emailem na registrace@janmuhlfeit.com.
 5. Uhrazená částka kurzovného je nevratná. Nemůžete-li se zúčastnit kurzu ze závažných objektivních důvodů (např. nemoc), kontaktujte nás prosím bez zbytečného odkladu na emailové adrese registrace@janmuhlfeit.com. Shledáme-li tyto důvody opodstatněné, budou Vám nabídnuty alternativní termíny kurzu se stejným obsahem. Můžete za sebe rovněž poslat někoho jiného (splňuje-li kritéria pro účast v kurzu), dáte-li nám o tom předem vědět.
 6. Na vrácení uhrazené částky kurzovného není právní nárok, nedohodneme-li se v konkrétním případě při zvážení všech skutečností jinak.
 7. Účast na kurzech je dobrovolná. Zletilí účastníci kurzů jsou odpovědní sami za sebe. Za nezletilé účastníky kurzů jsou odpovědní jejich zákonní zástupci. Organizátor kurzu nepřebírá za účastníky jakoukoliv odpovědnost.
 8. Účastník kurzu (případně jeho zákonný zástupce) se zasláním přihlášky a přijetím těchto podmínek zavazují, že budou respektovat pravidla kurzu a užívání prostor, kde se kurzy uskuteční. Účastníci se zároveň zavazuji dodržovat pokyny organizátora a jednotlivých lektorů.
 9. Organizátor tímto účastníka informuje o skutečnosti, že coby správce osobních údajů bude zpracovávat osobní údaje (vztahující se k jeho osobě, případně k osobě nezletilého účastníka, jehož je zákonným zástupcem), které mu účastník poskytne. Osobní údaje budou poskytnuty vyplněním on-line přihlášky, či jinak, avšak zpracovávány výhradně v rozsahu uvedeném v on-line přihlášce, a to v souladu s platným zákonem o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) za účelem organizace kurzu, jeho administrativního zajištění, zpracování a oznamování výsledků činností a aktivit pořádaných v rámci kurzu a plnění povinností dle příslušných právních předpisů. Pro dosažení účelů uvedených výše může organizátor sdělovat osobní údaje jiným příjemcům (příslušným orgánům veřejné moci, správním a dozorových orgánům) a pověřit jejich zpracováním další zpracovatele , je-li to nezbytně nutné pro splnění výše uvedeného účelu a budou-li tito zpracovatelé plnit požadavky příslušných zákonů, zejména zachovávat technické, organizační a další podmínky ochrany zpracovávaných osobních údajů minimálně na stejné úrovni jako organizátor. Tyto osoby jsou (případně budou) uvedeny zde

Organizátor bude uchovávat osobní údaje po dobu trvání příslušného kurzu, nejdéle však po dobu 5 let od absolvování příslušného kurzu účastníkem.

Účastník tímto bere na vědomí, že jakožto subjekt osobních údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů  a právo na přenositelnost osobních údajů. Veškerá tato práva lze uplatnit u správce, organizátora kurzu, následujícím způsobem: registrace@janmuhlfeit.com. V případě, že se účastník domnívá, že dochází k porušování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů, má taktéž právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Poskytnutí a zpracování osobních údajů v rozsahu a pro účely výše uvedené jsou pro vytvoření objednávky a účast na kurzu nezbytné.