Události - Exkluzivní víkendový kemp Odemykání dětského potenciálu

Víkendový kemp vznikl na základě renomovaného kurzu Odemykání dětského potenciálu pod vedením Jana Mühlfeita a Katky Novotné. Tento kurz je běžně několik měsíců dopředu vyprodán, proto se autoři rozhodli připravit pro rodiče a děti rovnou celo-víkendový nabitý program na v krásné nedotčené přírodě Brdské vrchoviny s výhledem na bájný vrch Plešivec.

Každé dítě je génius, objevte s námi jeho skryté talenty!

Každé dítě se narodí jako originál s řadou talentů a silných stránek. Škola je však bohužel nerozvíjí a zaměřuje se pouze na stránky slabé a eliminaci chyb. Důležité je pomoci dětem tyto talenty najít, podpořit jejich rozvoj a naučit je začít je efektivně využívat. 

Víkendový program

Dvoudenní program bude obsahovat přednášky, osobní konzultace, práce výslednými reporty talentových testů (Gallup StrengthsExplorer) i praktická cvičení. Teoretické bloky budou vždy proloženy i tématickými hrami pro děti, soutěžemi a aktivitami venku. Přímo u hotelu je k dispozici venkovní bazén se slanou vodou, Beach volejbalové hřiště, minigolf, badminton, líný tenis,stolní fotbálek, pétanque a kroket.

Program bude doplněn například o základy jógy, meditace či školu mentálního tréninku v jednoduché formě pro děti i rodiče.

Samozřejmostí je i práce v týmech, budování týmového ducha a spolupráce či venkovní sportovní aktivity. Na konci pobytu děti získají hodnotné ceny a diplomy za účast.

Teoretické bloky budou věnovány zejména tématům jako:

 • pozitivní psychologie a fungování našeho mozku
 • hledání pravého já, své autentičnosti a výjimečnost
 • energie, motivace, inspirace a jak s nimi pracovat v mladém věku
 • škola vs inovace a technologie
 • podstata osobní mise
 • mentální odolnost a mnoho dalšího

Obsahově je celý kurz koncipován tak, aby děti mohly využít nově nabité informace nejen ve škole, ale také ve sportu, mimoškolních aktivitách či osobním životě. Stejně tak rodiče mohou poznatky využít v práci s dětmi, v prohloubení vzájemných vztahů a zlepšení komunikace, stejně jako ve vlastním osobním a pracovním životě.

Pro koho je kemp určen

Kemp Odemykání dětského potenciálu je určen primárně pro děti ve věku cca 9 – 16 let s doprovodem rodičů. Zúčastnit se však mohou děti mladší (7–9 let). Kemp je dvoudenní, takže necháváme čistě na zvážení rodičů, zda budou i mladší děti schopné spolupracovat po celou dobu kurzu. S programem jsme ale samozřejmě flexibilní a vyžití zde najdou i rodiče s menšími dětmi. Hned u hotelu by mělo být k dispozici hřiště a v okolí nádherné prostředí na procházky či různé sportovní aktivity.

Cena za kemp pro 2 osoby:

6 900 Kč bez DPH

Cena kurzu obsahuje:

 • dvoudenní program pro 2 osoby (1 rodič + 1 dítě)
 • každý rodič i dítě získá naše originální tričko "BE MORE OF WHO YOU ARE"
 • zakoupení přístupových kódu k testu talentů
 • výsledný report (TOP Talenty) s kompletním překladem do češtiny, příručka pro rodiče, pracovní sešit pro děti
 • další materiály na rozvoj talentů dítěte
 • občerstvení a nápoje během denního programu - svačiny/coffee break, oběd (večery jsou již v režii účastníků)
 • dárky/ceny a diplomy pro děti
 • program i s externími lektory - dětská jóga, mentální trénink, sportovní aktivity, meditace apod.

každý další člen rodiny + 2 500 Kč bez DPH

Místo konání:

Místo konání kempu: ERMI Hotel *** , Královky 197, 262 23 Jince

Ubytování a večeře nejsou v ceně dvoudenního programu.

Ubytování:

Dospělá osoba 650,-Kč/noc/ ubytování včetně snídaně formou bufetu

Děti od (2-10 let) – 450,-Kč/ noc/ ubytování včetně snídaně formou bufetu

Cena se vztahuje pouze na děti ubytované v pokoji se dvěma plně platícími osobami.

Stravování:

Dospělá osoba 160,-Kč/večeře/ hlavní chod

Děti 120,-Kč/večeře/ hlavní chod

Doporučujeme toto ubytování díky bohatému využití různých volnočasových aktivit a možnosti strávit velmi přátelský a vřelý čas s lektory i mimo školení. Pokud máte zájem o ubytování, uveďte, prosím, do poznámky v objednávce.


Zaregistrujte se na kurz hned teď

NÁZEV

Exkluzivní víkendový kemp Odemykání dětského potenciálu

DATUM 8.6.2019
ČAS 7.- 9.6. 2019
MÍSTO ERMI Hotel *** , Královky 197, 262 23 Jince
KAPACITA zbývají 4 místa
Počet
1 rodič
1 dítě
cena 6900 Kč bez DPH
8349 Kč s DPH

Kontaktní údaje objednavatele

Závazné podmínky účasti na kurzu a informace o zpracování osobních údajů

 1. Přihlásit se můžete kliknutím na ikonu „Objednat kurz“ umístěné u každého jednotlivého kurzu. Nezapomeňte prosím vyplnit všechny údaje na objednávkovém formuláři.
 2. Přihláška je platná a závazná po zaplacení kurzovného na náš bankovní účet. Výše kurzovného je uvedena u každého jednotlivého kurzu. Pokyny pro platbu obdržíte e-mailem po obdržení online přihlášky.
 3. Kurzovné (celou částku) je nezbytné uhradit nejpozději do 14 dnů od odeslání on-line přihlášky, jinak se přihláška ruší a je považována za neodeslanou. Částka kurzovného se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na náš bankovní účet. Po telefonické dohodě s organizátorem je možné termín a způsob úhrady upravit.
 4. Přejete-li si potvrdit, že Vaše platba přišla úspěšně na náš účet, napište nám to prosím emailem na registrace@janmuhlfeit.com.
 5. Uhrazená částka kurzovného je nevratná. Nemůžete-li se zúčastnit kurzu ze závažných objektivních důvodů (např. nemoc), kontaktujte nás prosím bez zbytečného odkladu na emailové adrese registrace@janmuhlfeit.com. Shledáme-li tyto důvody opodstatněné, budou Vám nabídnuty alternativní termíny kurzu se stejným obsahem. Můžete za sebe rovněž poslat někoho jiného (splňuje-li kritéria pro účast v kurzu), dáte-li nám o tom předem vědět.
 6. Na vrácení uhrazené částky kurzovného není právní nárok, nedohodneme-li se v konkrétním případě při zvážení všech skutečností jinak.
 7. Účast na kurzech je dobrovolná. Zletilí účastníci kurzů jsou odpovědní sami za sebe. Za nezletilé účastníky kurzů jsou odpovědní jejich zákonní zástupci. Organizátor kurzu nepřebírá za účastníky jakoukoliv odpovědnost.
 8. Účastník kurzu (případně jeho zákonný zástupce) se zasláním přihlášky a přijetím těchto podmínek zavazují, že budou respektovat pravidla kurzu a užívání prostor, kde se kurzy uskuteční. Účastníci se zároveň zavazuji dodržovat pokyny organizátora a jednotlivých lektorů.
 9. Organizátor tímto účastníka informuje o skutečnosti, že coby správce osobních údajů bude zpracovávat osobní údaje (vztahující se k jeho osobě, případně k osobě nezletilého účastníka, jehož je zákonným zástupcem), které mu účastník poskytne. Osobní údaje budou poskytnuty vyplněním on-line přihlášky, či jinak, avšak zpracovávány výhradně v rozsahu uvedeném v on-line přihlášce, a to v souladu s platným zákonem o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) za účelem organizace kurzu, jeho administrativního zajištění, zpracování a oznamování výsledků činností a aktivit pořádaných v rámci kurzu a plnění povinností dle příslušných právních předpisů. Pro dosažení účelů uvedených výše může organizátor sdělovat osobní údaje jiným příjemcům (příslušným orgánům veřejné moci, správním a dozorových orgánům) a pověřit jejich zpracováním další zpracovatele , je-li to nezbytně nutné pro splnění výše uvedeného účelu a budou-li tito zpracovatelé plnit požadavky příslušných zákonů, zejména zachovávat technické, organizační a další podmínky ochrany zpracovávaných osobních údajů minimálně na stejné úrovni jako organizátor. Tyto osoby jsou (případně budou) uvedeny zde

Organizátor bude uchovávat osobní údaje po dobu trvání příslušného kurzu, nejdéle však po dobu 5 let od absolvování příslušného kurzu účastníkem.

Účastník tímto bere na vědomí, že jakožto subjekt osobních údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů  a právo na přenositelnost osobních údajů. Veškerá tato práva lze uplatnit u správce, organizátora kurzu, následujícím způsobem: registrace@janmuhlfeit.com. V případě, že se účastník domnívá, že dochází k porušování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů, má taktéž právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Poskytnutí a zpracování osobních údajů v rozsahu a pro účely výše uvedené jsou pro vytvoření objednávky a účast na kurzu nezbytné.