Jan Mühlfeit - Odemkněte svůj potenciál

Jak vést dítě ke štěstí a úspěchu

Workshop věnovaný tématům osobního rozvoje, inspiraci a motivaci nejen v cestě vlastního sebepoznání, ale také v rozvoji našich dětí.

V rámci workshopu Jak vést dítě ke štěstí a úspěchu aneb Rodič jako pozitivní kouč se mohou rodiče i učitelé dozvědět, jak pomocí nejnovějších poznatků ve vzdělávání či z pozitivní psychologie pomoci dětem, aby byly ve svých životech nejen úspěšné, ale také šťastné. Témata vycházejí mimo jiné i z knihy Jana Mühlfeita Pozitivní Leader, která se stala jednou z nejprodávanějších business knih na světě.

Workshop je věnovaný také tématům osobního rozvoje, inspiraci a motivaci nejen v cestě vlastního sebepoznání, ale také v rozvoji našich dětí. Kromě teoretické části je seminář veden i formou praktických ukázek různých forem koučinku včetně modelových situací.

Proč nedochází k plnému rozvoji a využívání potenciálu člověka?

Těchto čtyř základních chyb se dopouštějí rodiče i jejich děti:
1)     Příliš usilují o zlepšení slabin a pomíjejí silné stránky.
2)     Tvorba plánu, co a jak budu dělat, nahrazuje otázku po osobním poslání  proč to budou dělat.
3)     Snaží se řídit čas místo toho, aby řídili svou energii.
4)     Soustředí se prvotně na úspěch místo toho, aby prožívali štěstí již na své cestě za úspěchem.

Průběh kurzu

Worshop je rozdělen na 3 základní tématické bloky, ve kterých je postupně probírána teorie i praxe v oblasti rozvoje a sebepoznání nejen u dětí, ale také u samotných rodičů. Klíčové jsou v rozvoji mimo jiné i následující etapy, které celý workshop prolínají – sebepoznání – sebedůvěra – sebeuznání – sebevyjádření.

 • První část je věnována vývoji dětí od narození a rozvoji především v předškolním věku v souvislosti s nástupem do stávajícího vzdělávacího systému. Dále se seminář zaměřuje na teorii talentů a silných stránek, inspiraci a motivaci nejen v cestě vlastního sebepoznání, ale také v rozvoji našich dětí (sebepoznání a sebedůvěra).
 • Druhá část demostruje modelové situace v koučinku, se zaměřením na klíčové situace například v rozhodování jakou střední/vysokou školu zvolit, jak se vyrovnat se špatnou známkou nebo prohraným zápasem, jak být nejen motivovaní, ale především inspirovaní a zamilovat si činnosti, kterým se věnujeme apod.
 • Třetí část je zaměřena již především na sebeuznání (myšlení) a sebevyjádření (činnosti), fungování našeho mozku a v neposlední řadě na tzv. FLOW (stav přítomného okamžiku, kdy podáváme nejlepší výkony).
  Na závěr je samozřejmě prostor pro otevřenou diskuzi a Q&A.

Pro koho je seminář určen

Workshop Jak vést dítě ke štěstí a úspěchu je určen primárně pro rodiče, kteří se zajímají o rozvoj potenciálu, koučink a pozitivní přístup, pomocí kterého nejen motivovat, ale také inspirovat děti. Workshopu se mohou zúčastnit ale i učitelé nebo budoucí rodiče, kteří se chtějí o této problematice dozvědět více.

Lektoři

Jan Mühlfeit

 • pracoval 22 let Microsoftu, z toho 15 let ve vedení, naposledy v pozici Chairman Europe
 • přednáší v mezinárodních firmách, na Harvardu, INSEADu, Cambridgi, Imperial College i MIT
 • koučuje manažery, sportovce, umělce i děti z dětských domovů
 • poskytoval rozhovory pro CNN, Bloomberg, CNBC, New York Times, Washington Post, La Tribune, WSJ
 • má vlastní pořad na rádiu ZET s názvem Myšlení 1. ligy
 • pravidelně mu vychází sloupek v The Huffington Post
 • je autorem knihy Pozitivní Leader (v říjnu roku 2016 ji publikovalo vydavatelství PEARSON, Financial Times Publishing), v současné době vyšla i časká verze u vydavatelství Albatros
 • společně s Katkou Novotnou mají pořad na rádiu Frekvenci 1 "Tipy F1 pro chytré rodiče"
 • je spoluautorem knihy Odemykání dětského potenciálu (Albatros 2018), která se stala během pár měsíců bestsellerem

Kateřina Krůtová

 • absolventka Vysoké škola ekonomické v Praze, obor Arts Management
 • několik měsíců studovala v New Yorku
 • s dětmi v předškolním i školním věku pracuje již přes 12 let 
 • vedle toho má pracovní zkušenosti v oblasti online marketingu a grafického designu
 • je spoluautorkou projektu Odemykání dětského potenciálu
 • absolvovala koučovací výcvik pod vedením Jana Mühlfeita
 • je členkou Institute of Coaching at McLean Hospital, Harvard Medical School affiliate
 • absolvovala Montessori kurz
 • je spoluautorkou knihy Odemykání dětského potenciálu (Albatros 2018), která se stala během pár měsíců bestsellerem
 • věnuje se také Canisterapii

Cena: 2 900 Kč bez DPH 

v případě ONLINE: 1 900 Kč bez DPH

Cena kurzu obsahuje:

 • půldenní workshop s možností praktického využití získaných informací
 • materiály a cvičení na osobní rozvoj
 • občerstvení a nápoje po celou dobu workshopu

Druhý rodič z jedné rodiny + 1 900 Kč bez DPH 

                                    online + 1 000 Kč bez DPH

Kapacita kurzu: max cca 20 účastníků

V případě dotazů prosím kontaktujte koordinátorku kurzů Janu Kostrounovou na registrace@janmuhlfeit.com 

Realizace kurzu je možná i ve formě online webináře.