Jan Mühlfeit - Unlock Potential Now

Kids and parents

A Guide For Parents Who Want A Little Bit More For Their Children.

Read more

Choose term

Každé dítě se narodí jako originál s řadou talentů a silných stránek. Klasická škola bohužel často silné stránky nerozvíjí a soustředí se spíše na stránky slabé a eliminaci chyb. Důležité je pomoci dětem tyto talenty najít, podpořit jejich rozvoj a naučit je začít je efektivně využívat. 

Každé dítě je génius, objevte jeho skryté talenty

Unikátní seminář Odemykání dětského potenciálu pomáhá dětem pochopit, jaké jsou jejich individuální talenty a odhaluje možnosti, jak je využívat. A to jak během studia, tak v osobním a později i pracovním životě. Pokud totiž dojde k propojení talentů s tím, co člověka baví, naplňuje, souzní s jeho hodnotami, v čem se chce a může zlepšovat, s největší pravděpodobností nalezne oblast, v níž bude úspěšný a ve které bude vynikat.

Proč nedochází k plnému rozvoji a využívání potenciálu člověka?

Těchto čtyř základních chyb se dopouštějí rodiče i jejich děti:
1)     Příliš usilují o zlepšení slabin a pomíjejí silné stránky.
2)     Tvorba plánu, co a jak budu dělat, nahrazuje otázku po osobním poslání  proč to budou dělat.
3)     Snaží se řídit čas místo toho, aby řídili svou energii.
4)     
Soustředí se prvotně na úspěch místo toho, aby prožívali štěstí již na své cestě za úspěchem.

Průběh kurzu

Tento kurz pomůže dětem pochopit, jaké jsou jejich talenty a jak je možné je využít při rozvoji v budoucím pracovním a osobním životě. Teoretickou část provází celá řada příkladů z praxe nejen z pracovního, ale také osobního života.

V první části kurzu získáte teoretické znalosti v oblastech:

  • pozitivní psychologie a fungování našeho mozku
  • hledání pravého já, své autentičnosti a výjimečnost
  • energie, motivace, inspirace a jak s nimi pracovat v mladém věku
  • škola vs inovace a technologie
  • podstata osobní mise
  • mentální odolnost

S jedinečnými talenty a schopnostmi pracujeme v druhé části semináře prostřednictvím:

  • prověřeného testu Gallup StrengthsExplorer a jeho výsledného rozboru
  • individuálních praktických cvičení s talenty
  • osobních konzultací, předáváním vlastních zkušeností a příkladů z praxe 


Pro koho je seminář určen

Seminář Odemykání dětského potenciálu je určen primárně pro děti ve věku 10–14 let s doprovodem rodičů. Zúčastnit se však mohou i děti starší (15 let) i mladší (8–10 let). Seminář je celodenní, takže necháváme čistě na zvážení rodičů, zda se budou i mladší děti schopné soustředit po celou dobu kurzu. 

Unlock Children's Potential (9-15 y.o.)

Every child is born as an original with a plenty of talents and strengths. Unfortunately, the classic school often does not develop strengths and focuses rather on weaknesses and elimination of mistakes.

No term

Unlock Children's Potential (15-20 y.o.)

Every child is born as an original with a plenty of talents and strengths. Unfortunately, the classic school often does not develop strengths and focuses rather on weaknesses and elimination of mistakes.

No term

Zajímají Vás i jiné kurzy?
Podívejte se na všechny produkty